Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ny kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm

Publicerad

Regeringen har i dag utnämnt lagmannen Stefan Holgersson till kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm.

Stefan Holgersson är sedan 2017 lagman i Förvaltningsrätten i Stockholm. Dessförinnan var han justitieombudsman i ett och ett halvt år. Han har också arbetat som kammarrättspresident i Kammarrätten i Jönköping, som kammarrättslagman i kammarrätterna i Stockholm och Göteborg och som departementsråd i Finansdepartementet.

Stefan Holgersson tillträder som kammarrättspresident den 1 maj 2021.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-266 31 05
e-post till Adriana Haxhimustafa, via registrator