Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Morgan Johansson deltar på presseminarium om projektet Sluta skjut

Publicerad

Onsdag den 17 februari kl. 14.00 deltar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på Brottsförebyggande rådets (Brå) digitala presseminarium om projektet Sluta skjut.

Projektet Sluta skjut går ut på att förebygga skjutningar och dödligt våld i kriminella miljöer och att underlätta för människor som vill lämna ett kriminellt liv. Projektet bygger på den amerikanska strategin Group Violence Intervention (GVI), som Brå tillsammans med Polismyndigheten har inhämtat och initierat implementeringen av i Sverige.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson medverkar på presseminariet tillsammans med bland andra David Kennedy, amerikansk professor i straffrätt vid John Jay College of Criminal Justice i New York, som ligger bakom strategin Group Violence Intervention (GVI).

Malmö stad var, tillsammans med Polismyndigheten och Kriminalvården i Malmö, pilotkommun för satsningen 2018–2020. Brå har gett Malmö universitet i uppdrag att utvärdera Sluta skjut i Malmö och under presseminariet presenteras den del av utvärderingen som handlar om effekterna av projektet.

Presseminariet är digitalt och journalister får möjlighet att ställa frågor via Zoom. Anmäl dig senast tisdag den16 februari till press@bra.se. Enskilda intervjuer bokas in separat via Brås presstjänst. Presslegitimation krävs.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00