Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förlängd tid för uppdrag till myndigheterna för att fler ska arbeta hemma

Publicerad

För att minska smittspridningen och belastningen på vården gav regeringen den 22 december 2020 de statliga myndigheterna i uppdrag att fram till den 1 juli 2021 möjliggöra att så många anställda som möjligt kan arbeta hemifrån. Under en period till och med den 24 januari 2021 skulle de säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro var nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befann sig i myndighetens lokaler. Tiden för uppdraget förlängdes den 21 januari 2021 till den 7 februari 2021. Regeringen har idag beslutat förlänga tiden för uppdraget till och med den 31 maj 2021.

- Beslutet markerar vikten av att även under våren 2021 säkerställa att så många statligt anställda som möjligt arbetar hemifrån. Samtidigt är det viktigt att myndigheterna ska kunna upprätthålla medborgarkontakter och service i hela landet, säger civilminister Lena Micko.

Presskontakt

Nora Suni
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.