Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Fördelning av 60 miljoner kronor till civilsamhällets insatser för samhällets mest utsatta

Publicerad

Regeringen presenterade i december 2020 en satsning på 60 miljoner kronor till civilsamhället för att ytterligare stärka organisationer som arbetar för samhällets mest utsatta under coronakrisen. Idag har regeringen beslutat hur de 60 miljoner kronorna ska fördelas.

Organisationer inom civilsamhället, såsom sociala hjälporganisationer som till exempel arbetar med personer i hemlöshet, har centrala roller när det gäller att nå och stödja människor i utsatta situationer. I en kris kan stöd till civilsamhällets organisationer för utökad social och humanitär verksamhet göra stor nytta. Satsningen på 60 miljoner kronor för 2021 syftar till att stärka civilsamhället och ge organisationer möjlighet att skala upp sin verksamhet under krisen.

Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och är en utökning av satsningen om 50 miljoner kronor som gjordes under våren 2020. Detta var då ett viktigt tillskott och många organisationer ville ta del av bidraget för att kunna göra större insatser. Verksamheterna under 2020 har bland annat handlat om insatser för personer i hemlöshet, papperslösa och andra människor i socialt utsatta situationer.

Liksom under 2020 kommer bidraget att fördelas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar och vissa trossamfund som bedriver verksamhet som riktar sig till människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer.

Förordningen träder i kraft den 15 mars 2021. 

Mer information om hur bidraget söks kommer att finnas på MUCF:s webbplats.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Det här gör regeringen

Flera av de stödåtgärder som regeringen kommunicerat för företag och arbetsgivare kommer även civilsamhällets organisationer till del. Regeringen har även gjort flera satsningar för att minska negativa ekonomiska konsekvenser av pandemin för civilsamhällets organisationer samt för att stödja civilsamhället i att möta ökade behov av hjälp- och stödinsatser till samhällets mest utsatta under coronapandemin.