Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en lagråds­remiss med förslag till en ny fastig­hets­mäklarlag. Den nya lagen innebär en mer hel­täckande och slag­kraftig tillsyn över fastig­hets­mäklar­branschen. Syftet är att öka tryggheten för köpare och säljare vid bostads­affärer.

– För många människor är köp och försäljning av bostaden de viktigaste affärerna i livet. Förslaget bidrar till att köpare och säljare kan känna större trygghet när de gör bostads­affärer, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Lagrådsremiss: En ny fastighets­mäklarlag – förstärkt tillsyn över fastighets­mäklar­branschen

Regeringens förslag omfattar både fastighets­mäklare och fastig­hets­mäklar­företag. I lag­råds­remissen föreslås bland annat följande:

  • Fastighets­mäklarföretag ska registreras och stå under tillsyn.
  • Ett mäklarföretag måste uppfylla ett antal krav för att bli registrerat.
  • Mäklarföretaget ges också ett ansvar att verka för att mäklare i företaget följer god fastig­hets­mäklar­sed.
  • Fastighetsmäklarinspektionen ska kunna ingripa om ett mäklar­företag åsido­sätter sina skyldig­heter eller om det finns olämpliga personer i före­tags­­­ledningen eller ägar­kretsen.
  • Fler fastig­hets­mäklare ska vara registrerings­skyldiga och stå under tillsyn.
  • Fastighetsmäklarföretag och fler fastighets­mäklare ska omfattas av penning­tvätts­reglerna.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh