Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Effektivare bedömning av lämpliga fordon för personer med funktionsnedsättning och snabbare handläggning vid ansökan om bilstöd

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att lämna förslag på hur de kan stärka och effektivisera bedömningar av behov av fordonsanpassning inför prövning av rätten till bilstöd. Försäkringskassan får i uppdrag att lämna förslag till snabbare hantering av handläggning av enklare bilstödsärenden.

I dialog med Transportstyrelsen ska Trafikverket också lämna förslag på hur kunskapen om fordonsanpassning och teknikutvecklingen på området bäst kan systematiseras. Syftet är en ökad tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning och deras möjlighet att färdas ergonomiskt och trafiksäkert i motorfordon.

Bakgrunden till uppdraget är de ökade administrativa och resursmässiga krav som bilstödsreformen 2017 har inneburit för Trafikverket i rollen som expertfunktion vid bedömning av lämpliga fordon samt fordonsanpassningar för personer med funktionsnedsättning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 december 2021.

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att analysera och lämna förslag till snabbare hantering av handläggning av enklare bilstödsärenden. I många fall tar det över ett år från ansökningstillfället tills att den sökande har en färdiganpassad bil. Trafikverket är den myndighet som utfärdar yttranden om lämplig bil och anpassningsbehov. De kan i många fall relativt snabbt bilda sig en uppfattning om vilken typ av anpassning som behövs och någon mer ingående utprovning behövs inte.

Försäkringskassan ska därför i dialog med Trafikverket utreda hur myndigheterna kan identifiera vilka ärenden som kan hanteras snabbare, hur handläggningen av dessa ärenden kan effektiviseras och vilka eventuella författningsändringar en sådan förenkling skulle kräva. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Nadja Yusuf
T.f. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter