Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström tar emot utredning om hur fler elever kan nå kunskapskraven

Publicerad

I morgon, fredag den 26 februari, överlämnar Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven sina förslag för att bland annat förbättra skolans stödarbete, göra elevhälsan mer tillgänglig och stärka särskolan till utbildningsminister Anna Ekström. I samband med detta hålls en digital pressträff.

Tid:
Plats: Digital pressträff. Pressträffen webbsänds på regeringen.se och på Regeringskansliets Youtube.

Föranmälda journalister kan få möjlighet att ställa frågor via Zoom. Presslegitimation krävs. Obligatorisk föranmälan senast fredag 26 februari kl. 09.30 via formuläret, se nedan. Anmälningstiden har gått ut.

Regeringens särskilda utredare Tommy Lagergren har haft i uppdrag att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete och lämna förslag i syfte att skapa bättre förutsättningar för elever att nå de kunskapskrav som minst ska nås. I uppdraget ingick även att analysera regleringen av tillgång till elevhälsa och föreslå en ändring så att det förtydligas vad som är en acceptabel lägstanivå, samt att analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka grund- och gymnasiesärskolan och föreslå en alternativ benämning på skolformerna.

Både Tommy Lagergren och Anna Ekström finns tillgängliga för enskilda intervjuer via Zoom efter pressträffen.

Betänkandet Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning, SOU 2021:11, publiceras på regeringens webbplats i samband med pressträffen.

Presskontakt

Linnea Ilbring
Presskommunikatör, Utbildningsdepartementet
e-post till Linnea Ilbring
Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg