Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

400 miljoner kronor till regionerna för vaccination mot covid-19

Publicerad

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att utbetala 400 miljoner kronor till regionerna för investeringar och löpande kostnader för genomförandet av vaccination mot covid-19. Utbetalningen till regionerna sker i enlighet med en tidigare överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Regeringen och SKR ingick den 8 december en överenskommelse om genomförande av vaccination mot covid-19. Bland annat innebär överenskommelsen att staten åtar sig att betala för vaccin, vaccinationer samt förberedande och löpande åtgärder.

Regeringen och SKR enades i överenskommelsen om att staten avsätter 400 000 000 kronor, utöver de 300 000 000 kronor som regeringen avsatt under 2020, för att stödja investeringar och löpande kostnader i hela vaccinationskedjan. Av dessa medel tilldelas 300 000 000 kronor regionerna, baserat på regionernas befolkningsandel den 1 november 2020. Övriga 100 000 000 kronor fördelas jämnt mellan regionerna, oberoende av befolkningsmängd.

Medlen utbetalas av Kammarkollegiet senast den 28 februari 2021 till regionerna engångsvis utan rekvisition. Medlen får användas för kostnader under 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter