Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Statskontoret ska föreslå lämplig organisation för samordning av arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att analysera och föreslå lämplig organisation för samordning och uppföljning inom ramen för regeringens hbtqi-strategi och hbtqi-handlingsplan.

I samband med att regeringen idag har fattat beslut om en handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter har regeringen också beslutat om ett uppdrag till Statskontoret. Det finns behov av årlig uppföljning av arbetet inom regeringens hbtqi-strategi och hbtqi-handlingsplan som gör det möjligt att följa utvecklingen inom området i relation till målsättningarna i strategin och handlingsplanen.

I uppdraget till Statskontoret ingår att föreslå en långsiktigt hållbar organisation för samordning och uppföljning av arbetet inom ramen för handlingsplanen och strategin. Statskontoret ska även analysera vilket stöd de hbtqi-strategiska myndigheterna behöver i sitt arbete med att integrera ett hbtqi-perspektiv i sin verksamhet. Syftet med uppdraget är att skapa en mer effektiv och ändamålsenlig modell för samordning, uppföljning och stöd inom området.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 september 2021.

Presskontakt

Frida Färlin
T.f. pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Genväg