Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Staten tecknar överenskommelse om skador till följd av vaccinering mot covid-19

Publicerad

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att teckna överenskommelse med LFF Service AB om skadereglering och ersättning för läkemedelsskador. Överenskommelsen ska omfatta läkemedel för vaccin mot covid-19 som inte redan ingår i Läkemedelsförsäkringen, och ska gälla fram tills att en ny lag finns på plats.

– Det är viktigt att försäkringsskyddet för den enskilde är starkt vid eventuella negativa följdverkningar av ett vaccin. Samma grundläggande principer som gäller för ersättning från Läkemedelsförsäkringen ska gälla för ersättning från staten, säger socialminister Lena Hallengren.

Personer som har drabbats av skada till följd av vaccinering mot covid-19 ska i första hand få ersättning från Läkemedelsförsäkringen. Detta gäller dock endast för vaccin från läkemedelsföretag som är anslutna till Läkemedelsförsäkringen. För det eller de vaccin som inte ingår i Läkemedelsförsäkringen, avser regeringen att inom kort lämna ett lagförslag till riksdagen om en statlig ersättning som ska bygga på samma principer. Avsikten är att skyddet ska ligga på samma nivå som för vaccin som ingår i läkemedelsförsäkringen.

Överenskommelsen om skadereglering som Kammarkollegiet i dag får uppdrag att teckna ska gälla under en övergångsperiod fram tills att den nya lagen finns på plats. Försäkringsskyddet gäller från den tidpunkt då vaccineringen inleds.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter