Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Regeringen uppmärksammar Fadimedagen

Publicerad

Den 21 januari uppmärksammas Fadimedagen i Sverige – till minne av Fadime Sahindal som för 19 år sedan mördades av sin far i hederns namn. Åsa Lindhagen, Morgan Johansson och Anna Ekström deltar i flera arrangemang för att hedra Fadime och sätta fokus på arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

– Fadimedagen är en viktig påminnelse att vi måste göra mer för att komma åt hedersförtrycket. Mänskliga rättigheter gäller alla. Barns rättigheter gäller alla barn. Det finns inga undantag, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

De senaste åren har regeringen tagit flera viktiga steg för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Bland annat har en straffskärpningsgrund för hedersbrott införts, som innebär att den som begår brott med hedersmotiv ska dömas hårdare. Ett utreseförbud har införts för att skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympas. Ett nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck inrättas vid Länsstyrelsen i Östergötland. Ett antal myndigheter, till exempel Skolverket och Statens institutionsstyrelse, har i uppdrag att arbeta aktivt mot hedersrelaterat våld och förtryck.

– Vi kan aldrig acceptera att människor utsätts för våld och förtryck i hederns namn. Det är ett allvarligt samhällsproblem som kränker och begränsar främst flickors och unga kvinnors, men även unga mäns och unga hbtq-personers, grundläggande fri- och rättigheter, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Skolan spelar en viktig roll för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Elever ska få kunskaper om sina rättigheter, och ofta är det skolpersonal som ser utsatthet och anmäler oro.

– Hedersrelaterat våld och förtryck är avskyvärt. Det ska inte finnas någon som helst plats för detta i samhället. Allra minst i skolan, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Statsrådens medverkan digitalt på arrangemang till minne av Fadime

Åsa Lindhagen deltar i: 

21 januari - Terraferms årliga konferens till minne av Fadime Sahindal

21 januari - Riksdagsseminarium till minne av Fadime Sahindal

26 januari - Webinarium ”Socialtjänsten utifrån hedersutsattas perspektiv”, arrangerat av GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime)

Morgan Johansson deltar i:

21 januari - Fadimegalan som hedrar Fadime Sahindal och uppmärksammar hedersrelaterat våld och förtryck.

Anna Ekström deltar i:

25 januari - Webinarium om skolan och arbetet mot hedersvåld och förtryck, arrangerat av GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime)

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg