Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Premiär för sjätte säsongen av UD-podden

Publicerad

Idag lanseras en sjätte säsong av UD:s podcast. I UD-podden samtalar programledare Kristoffer Triumf med diplomater hemma i Sverige och runtom i världen för att ge en bild av vad svensk utrikespolitik egentligen innebär och hur den ser ut i praktiken. I denna säsong deltar både utrikesminister Ann Linde och utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

I sjätte säsongen av UD-podden diskuteras varför Sverige ger så mycket bistånd, vilken roll en ambassad får när en katastrof inträffar, hur Sverige jobbar för att stärka demokratin världen över, hur Sverige kan påverka genom handel och naturligtvis om Sveriges ordförandeskap i OSSE – vad vill regeringen uppnå med det?

Första avsnittet släpps idag och därefter varje fredag i ytterligare fyra veckor. Podden finns där poddar brukar finnas och du kan läsa mer om de tidigare avsnitten via länken under Genväg.

Om säsongens avsnitt

#26 Vad är grejen med OSSE?

För gemene svensk ringer det nog inga klockor av förkortningen OSSE. Men sannolikheten att stöta på namnet kommer öka under året. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) har till uppdrag att stärka förtroende och samarbete mellan de 57 deltagande länderna för att förebygga konflikter och sedan 1 januari håller Sverige i ordförandeklubban. Vad vill, och vad kan, vi uppnå under vårt ordförandeskapsår och vad spelar uppdraget för roll för Sverige? Kristoffer Triumf pratar med utrikesminister Ann Linde, Sveriges OSSE-ambassadör Ulrika Funered och Tobias Thyberg, ambassadör i Ukraina där OSSE:s största mission verkar, för att reda ut vad OSSE och vårt ordförandeskap handlar om. 

#27 Är bistånd bara välgörenhet?

Sverige har en lång tradition av att vara en generös biståndsgivare - 1 procent av Sveriges BNI går till bistånd. Det är mest i världen i relation till vår storlek. Per Olsson Fridh, statssekreterare hos ministern för internationellt utvecklingssamarbete, förklarar vilken roll det svenska biståndet spelar i världen. Hur motiverar man att vi ger bort så mycket? Hur har behoven av hjälp förändrats under pågående pandemi? Vi möter också Andreas Hilmersson på den svenska FN-representationen i Genève som förklarar hur biståndet till internationella organisationer fungerar och varför Sverige ogärna öronmärker sådant stöd.

#28 Politik genom handel

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg berättar om vilken roll handel spelar i utrikespolitiken, vad exporten har för betydelse för Sverige och om hur hon som statsråd kan påverka möjligheten för svenska företag att öka exporten. Vad händer efter Brexit och varför förespråkar regeringen frihandel? Dessutom, hur är stämningen mellan Sverige och övriga Norden efter coronapandemins stängda gränser? En av de viktigaste uppgifterna som diplomat är att främja svenska intressen i utlandet, däribland svenska företag. Hur går det till i praktiken? Programledare Kristoffer Triumf ringer upp Niclas Kvarnström, Sveriges ambassadör i Singapore, som förklarar.

#29 När katastrofen är ett faktum

Den 4 augusti 2020 skedde stora explosioner i Beiruts hamnområde - bilder och filmer av explosionernas kraft och efterföljande ödeläggelse kablades ut över världen. Kristoffer Triumf pratar med Åsa Hjelt, biträdande myndighetschef på ambassaden i Beirut, som var på plats när allt hände. Hon berättar om paniken innan hon säkerställt att hennes tvåårige son var ok och om krisarbetet som samtidigt sattes igång med full kraft. Vad blir ambassadens och UD:s roll vid en krissituation? Hur går arbetet till? Hur mår Beirut idag?

#30 Demokratin under attack – vad gör Sverige?

Allt oftare pratas det om att demokratin är på tillbakagång; vad menas med det egentligen? Vilka tecken tyder på det? I det här avsnittet har vi med oss Annika Ben David som är Sveriges ambassadör för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Vad går hennes jobb ut på? Finns det verkligen något Sverige kan göra för att påverka? Kristoffer Triumf ringer också upp Moa Lagercrantz, chef för den politiska sektionen på svenska ambassaden i Etiopien, som ger en bild av hur arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter kan se ut i praktiken och vilka reaktioner det leder till.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst