Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Mer pengar till regionerna för covidvård

Publicerad

Regeringen avser att föreslå att de 2 miljarder kronor som skulle gå till regionerna för uppskjuten vård under första halvåret 2021 istället får användas till vård av de som drabbats av covid. Detta eftersom sjukvården kommer att belastas även under 2021 av den nuvarande smittspridningen. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen avser att föreslå att statsbidraget för merkostnader förlängs till och med december månad 2020 och att 1 miljard kronor tillförs för detta ändamål. Regeringen avser att ersätta regionernas merkostnader för vård av covidsjuka även 2021, men när alla delar av landet nu är drabbade så kommer ersättningen att betalas ut via en schablonersättning (per capita) istället för ett ansökningsförfarande. Syftet är att förenkla för regionerna. Regeringen kommer noga följa utvecklingen och återkomma med ytterligare tillskott av medel om det behövs i vårändringsbudgeten 2021.

Regeringen vill även stötta samarbetet mellan regionerna vad gäller vården av de covidsjuka. För att göra det möjligt för regionerna att söka medel för de merkostnader som uppstår för skyndsamma transporter av covidpatienter även under 2021 avser regeringen att avsätta 100 miljoner kronor för perioden januari – april 2021 i en extra ändringsbudget.

Presskontakt

Nora Suni
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.