Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen

Publicerad

Lena Hjelm-Wallén, ordförande för 2020 års valutredning, tidigare statsråd och vice statsminister, har i dag, onsdagen den 27 januari, överlämnat delbetänkandet Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

SOU 2021:7 Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen

Det svenska valsystemet är i grunden robust och fungerar väl. För att ytterligare stärka skyddet för fria och hemliga val föreslår utredningen vissa nyheter och förändringar i vallagen. Utredningen – med representanter för riksdagens alla partier – är enig om förslagen i delbetänkandet. Förslagen innebär bland annat följande.

  • Väljare med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ska ha rätt att få hjälp bakom valskärmen och valsedelstället antingen av en röstmottagare eller av en annan person i närvaro av en röstmottagare. Tystnadsplikt ska gälla för en person som ger hjälp bakom valskärmen.
  • Kommunernas valnämnder ska få hela ansvaret för utläggningen av valsedlar i valsedelstället. Partierna ska därigenom inte längre lägga ut sina valsedlar med kandidatnamn, men ska leverera dem till val- och röstningslokalerna.
  • Röstmottagarna ska tillfälligt få avvisa den som stör röstmottagningen.
  • Förbudet mot propaganda ska även omfatta ett område utanför ett röstmottagningsställe. Valsedelsutdelning kan lämpligen äga rum utanför det avgränsade området.
  • Väljarna ska var för sig kunna ta sina valsedlar bakom avskärmningarna utan insyn från andra personer.

Enligt utredningens bedömning bör en utvärdering av reformen med avskärmningar av valsedelställ göras i samband med 2022 års allmänna val.

Delbetänkandet överlämnas för att göra det möjligt att förslagen ska kunna tillämpas vid de allmänna valen 2022.

Övriga delar av utredningen ska redovisas senast den 15 oktober 2021.

Utredningens direktiv bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh