Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

175 miljoner kronor till länsstyrelserna för ökad tillsyn

Publicerad

För att den tillfälliga pandemilagen ska kunna få de effekter som eftersträvas är det angeläget att länsstyrelserna får ett resurstillskott för att kunna bedriva tillsynsarbetet. Regeringen föreslår därför att länsstyrelsernas anslag ökas med 174,6 miljoner kronor. Ytterligare 82 miljoner kronor föreslås fördelas till kommuner, regioner och länsstyrelser för bland annat trängseltillsyn på serveringsställen.

Sverige har sedan den 10 januari en tillfällig pandemilag för covid-19 som gäller fram till den 30 september. I ett första skede har lagen använts till att införa bindande regler för gym, sportanläggningar, badhus, butiker, gallerior och platser som hyrs ut för privata sammankomster. Länsstyrelserna har fått ansvar för tillsyn av de föreskrifter som meddelats med stöd av den nya lagen.

Regeringen föreslår i en extra ändringsbudget att länsstyrelsernas anslag ökas med 174,6 miljoner kronor, för att ge dem bättre möjlighet att bedriva tillsyn i enlighet med pandemilagen. Tillskottet ger länsstyrelserna möjlighet att exempelvis rekrytera mer personal för att bedriva tillsynsarbete.

Ytterligare 82 miljoner kronor fördelas till kommuner, regioner och länsstyrelser för trängseltillsyn på serveringsställen. Medlen avser att täcka perioden som lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller, från den 1 januari till och med sista maj 2021. Av dessa medel fördelas 75 miljoner kronor till kommunerna, 5,5 miljoner kronor till regionerna och 1,5 miljoner till länsstyrelserna.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I dag kommer även en promemoria att skickas ut på remiss med förslag om att lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs till och med den sista september 2021. Detta ger regeringen fortsatt möjlighet att reglera smittskyddsåtgärder på serveringsställen under samma period som pandemilagen gäller.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Nadja Yusuf
T.f. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Nora Suni
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.