Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ytterligare avtal om vidareförsäljning av vaccin med Norge och Island

Publicerad

Sverige har ingått ytterligare ett avtal om vidareförsäljning av vaccin mot covid-19 med Norge och Island. Avtalet avser försäljning av vaccin framtaget av Moderna Switzerland GmbH. Försäljningen rör inte Sveriges redan tilldelade doser, utan doser som EU:s medlemsstater gemensamt och solidariskt har avstått till Norge och Island.

– Behovet av solidaritet inom både EU och Norden har blivit än viktigare under pandemin. Det är därför glädjande att ett fjärde avtal om vidareförsäljning av vaccin mot covid-19 nu kunnat undertecknas, säger socialminister Lena Hallengren.

EU samarbetar om inköp av vaccin mot covid-19. Detta gör det möjligt att samordna europeiska investeringar så att produktion av vaccin kan inledas i ett så tidigt skede som möjligt. Sverige ingår genom vaccinsamordnaren i den kärngrupp som förhandlar fram förköpsavtalen med vaccinutvecklarna.

Enligt förköpsavtalen finns en möjlighet för de medlemsstater som deltar att vidareförsälja vaccindoser till andra europeiska länder som inte ingår i EU. Medlemsstaterna har valt att solidariskt avstå en viss del av EU:s doser för att vidareförsälja till Norge och Island. Sverige har åtagit sig rollen som vidareförsäljare av vaccin till dessa länder.

I oktober avtalade Sverige med Norge, Island och Schweiz om vidareförsäljning av AstraZenecas vaccin. I december åtog sig Sverige även att vidareförsälja Pfizer/BioNTechs vaccin mot covid-19 till Norge och Island. I december fattade Sverige också beslut om ett avtal om vidareförsäljning av vaccinet framtaget av Janssen Pharmaceutical NV med Norge, Island och Bulgarien. Även dessa avtal handlade om doser som EU-länderna gemensamt och solidariskt avstått.

Regeringen har tidigare gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att sköta de ekonomiska transaktionerna avseende de länder som köper vaccin via Sverige.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström