Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Vårens nationella prov ställs in

Publicerad

Skolverket har beslutat att ställa in de nationella proven under våren 2021. Detta beslut omfattar bland annat grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

– Skolan behöver goda förutsättningar att planera. Därför ger vi nu, i god tid, besked om att Skolverket har beslutat att ställa in de nationella proven under våren 2021. Skolverkets beslut är nödvändigt, även om det så klart inte är önskvärt. De nationella proven håller hög kvalitet och är ett bra stöd i betygssättningen. En positiv konsekvens av det här beskedet är dock att elever och lärare kommer få mer tid till undervisning. Det kommer också kunna lätta på vissa lärares arbetsbörda, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Eftersom proven ställs in kommer Skolverket att erbjuda material som är frivilligt för skolor att använda och som lärare kan ha nytta av vid bedömning av elevernas kunskaper och vid betygsättning.

Undantag görs för proven i lågstadiets årskurs 3. Då dessa prov inte görs en bestämd dag utan under en längre period gör Skolverket bedömningen att det går att genomföra dessa prov på så sätt att syftet med dem uppnås. De nationella proven i årskurs 3 är till exempel viktiga för att tidigt fånga upp elever som är i behov av stödinsatser.

Presskontakt

Björn Fridén
T.f. pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00