Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utökade kontroll- och stödmöjligheter av skyddstillsynsdömda

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss som innehåller förslag på utökade möjligheter att vidta kontroll- och stödåtgärder som gäller skydds­tillsynsdömda. Detta är en del av regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten.

Den 1 juli 2020 trädde nya regler i kraft som syftar till att stärka möjligheterna för Kriminalvården att vidta kontroll- och stödåtgärder för dem som blivit villkorligt frigivna från ett fängelsestraff. Regeringen föreslår nu motsvarande förändringar när det gäller skyddstillsynsdömda.

Förslagen innebär bland annat att skyddstillsynen, om inte annat beslutas, ska vara förenad med övervakning under hela prövotiden. Möjligheten att föreskriva villkor om var den dömde ska vistas eller inte får vistas görs tydligare. Kriminalvården ska kunna fatta beslut om elektronisk övervakning (fotboja) av den dömde för att kontrollera att en föreskrift följs.

Regeringen föreslår också att Kriminalvården ges rätt att meddela beslut om övervakning och föreskrifter som den dömde ska följa, samt beslut om åtgärder vid misskötsamhet. I dagsläget är det övervakningsnämnden som meddelar sådana beslut. Genom att i stället låta Kriminalvården besluta om detta främjas snabbheten och flexibiliteten.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

Lagrådsremiss: Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda
Läs om 34-punktsprogrammet 

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh