Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag till myndigheterna för att fler ska arbeta hemma

Publicerad

För att minska smittspridningen och belastningen på vården ger regeringen de statliga myndigheterna i uppdrag att fram till den 1 juli 2021 möjliggöra att så många anställda som möjligt kan arbeta hemifrån. Under perioden till och med den 24 januari 2021 ska de säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i myndighetens lokaler.

Även om så många som möjligt ska arbeta hemifrån finns viss verksamhet som kräver att en arbetstagare är fysiskt närvarande i myndighetens lokaler. Sådan verksamhet kan innefatta att upprätthålla medborgarkontakter och kan avse till exempel verksamhet på ett servicekontor. Myndigheter med fler än tio anställda ska månadsvis redovisa till Arbetsgivarverket hur stor andel av myndighetens anställda som arbetar hemifrån. Arbetsgivarverket ska sedan sammanställa redovisningarna i månatliga rapporter till Regeringskansliet. Uppdraget från regeringen innebär ingen förändring av myndigheternas arbetsgivar- eller arbetsmiljöansvar.

Regeringen kommer noga följa utvecklingen.

- Smittspridningen har ökat kraftigt den senaste tiden och vi måste alla hjälpas åt för att förhindra att smittan sprids. Samtidigt måste vi beakta att de statliga verksamheterna ser vitt skilda ut, och det är viktigt att medborgarkontakter och statlig myndighetsservice upprätthålls i hela landet. Med uppdraget vill regeringen försäkra sig om att ytterligare ansträngningar görs för att minska smittspridningen, säger civilminister Lena Micko.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.