Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Uppdrag om statliga praktikplatser förlängs

Publicerad

Regeringen har beslutat att förlänga det uppdrag som 2016 gavs till flertalet myndigheter att tillhandahålla praktikplatser åt arbetssökande med funktionsnedsättning och till nyanlända arbetssökande.

– Grupper som redan innan pandemin hade svårt att etablera sig på arbetsmarknaden riskerar att få det ännu svårare till följd av ökad arbetslöshet. Det är därmed mycket angeläget att statliga myndigheter fortsätter att erbjuda praktikplatser, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Att få arbetslivserfarenhet från statliga myndigheter kan både utveckla individen och stärka möjligheterna till ett framtida jobb. I februari 2016 gav regeringen därför flertalet myndigheter i uppdrag att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot personer från Arbetsförmedlingen för praktik. Uppdraget förlängdes i april 2018 till och med den 31 december 2020.

De statliga praktikplatserna som myndigheterna fick i uppdrag att tillhandahålla har riktats mot två grupper, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och nyanlända.

Syftet med uppdraget har varit att arbetssökande med funktionsnedsättning ska få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, vilket kan förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete, oavsett arbetsmarknadssektor, med eller utan lönesubvention. För gruppen nyanlända har praktik på en statlig myndighet gett en möjlighet att utveckla sina kunskaper i svenska, utöka sitt nätverk och få kunskap om arbete på statliga myndigheter. I uppdraget skulle myndigheterna ta emot i genomsnitt 1 000 praktikanter inom respektive grupp varje år.

– Praktik kan fungera som en brygga till jobb och etablering i samhället. Att erbjuda nyanlända praktikplats är ett konkret bidrag till samhällets insatser för integration, säger civilminister Lena Micko.

Regeringen har nu beslutat att förlänga uppdraget till myndigheterna att fortsatt tillhandahålla praktikplatser fram till och med den 31 december 2023.

På grund av pandemin kommer många myndigheters möjligheter att ta emot praktikanter begränsas under 2021. Volymkravet för myndigheterna sänks därför och de ska gemensamt ta emot i genomsnitt minst 500 kvinnor och män med funktionsnedsättning för praktik per år, och minst 500 praktikplatser per år för nyanlända kvinnor och män.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.