Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

UD återinför avrådan från resor till Storbritannien

Publicerad

Utrikesdepartementet har idag beslutat att återinföra avrådan från icke-nödvändiga resor till Storbritannien. Beslutet träder i kraft omedelbart.

Beslutet har fattats efter att Utrikesdepartementet vägt in de exceptionella och osäkra omständigheter som nu råder gällande resor från Storbritannien.

Resenärer uppmanas att hålla tät kontakt med sina resebolag och se över sitt försäkringsskydd. Det kan konstateras att allt resande, även inom Europa, kommer att innehålla ett stort mått av ovisshet, sannolikt under en ganska lång tid framöver.  

Beslutet om att återinföra avrådan från icke-nödvändiga resor till Storbritannien träder i kraft med omedelbar verkar och gäller tills vidare. Utrikesdepartementet står i löpande kontakt med Folkhälsomyndigheten som delar denna bedömning.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst