Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Statligt lån för återbetalning till resenärer

Publicerad

Läget för paketresebranschen är allvarligt. Pandemin har skapat en situation som inneburit att många resenärer inte fått tillbaka pengar för resor som ställts in eller avbokats. Regeringen arbetar därför nu med ett förslag om statligt lån till arrangörer av paketresor med syfte att dessa arrangörer ska kunna betala tillbaka återstående skulder till resenärer. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Om en paketresa ställs in har resenären enligt gällande lagstiftning rätt att få pengarna tillbaka inom 14 dagar. Resenären kan även avboka avgiftsfritt och har rätt att få pengarna tillbaka om paketresan väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära omständigheter.

Pandemin har inneburit att paketresearrangörer ska betala tillbaka stora summor under kort tid, oavsett om de fått tillbaka motsvarande medel från sina underleverantörer, till exempel från hotell och flygbolag. Fortfarande har arrangörer av paketresor skulder till resenärer för resor som inte blivit av. För att möjliggöra för arrangörer att betala tillbaka pengar till resenärer föreslår därför regeringen nu en möjlighet till statligt lån. Avsikten är att lånen ska kunna betalas ut under våren nästa år.

Kammarkollegiet som ansvarar för det resegarantisystem som finns för paketresor, föreslås bli administrerande myndighet.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.