Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen antar ny strategi för utvecklingssamarbetet med Kenya

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kenya 2021–2025. Strategin ska bidra till att minska fattigdomen i landet, till bättre förutsättningar för en demokratisk utveckling och till ökad respekt för de mänskliga rättigheterna.

-  Genom den nya strategin ska Sverige bland annat verka för förbättrade förutsättningar för demokratiska, fria och rättvisa val i Kenya, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Därutöver inkluderar strategin verksamhet inom miljö, klimat och hållbart nyttjande av naturresurser samt inkluderande ekonomisk utveckling. Kenya har gjort ekonomiska framsteg under senare år, men Covid-19 har kraftigt påverkat Kenyas ekonomi med många förlorade arbetstillfällen. Samtidigt utgör korruption och ojämlikhet fortsatta utvecklingshinder. Genom utvecklingssamarbetet ska Sverige bidra till en hållbar och inkluderande utveckling i Kenya, som på sikt kan leva vidare utan finansiering från utvecklingssamarbetet.  

- Sverige stärker också sitt engagemang på jämställdhetsområdet, bland annat för att förbättra tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i landet, säger Peter Eriksson.

Den nya strategin omfattar totalt 1,75 miljarder kronor för femårsperioden 2021–2025.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.