Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Reduktionsplikt ska minska flygets klimatpåverkan

Publicerad

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss en reduktionsplikt för flygfotogen. Förslaget baseras på betänkandet Biojet för flyget. Enligt lagrådsremissen ska utsläppen från flygfotogen minska successivt från 0,8 procent 2021 till 27 procent 2030. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

- Flygets klimatpåverkan ska minska och en viktig del i detta är att vi byter ut fossila drivmedel till förnybara, på samma sätt som vi gjort för bensin och diesel, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.  

Regeringen lämnade i budgetpropositionen för 2021 förslag på att kraven i reduktionsplikten ska skärpas. Det innebär att drivmedelsleverantörer ska minska växthusgasutsläppen genom att i större mängd blanda i biodrivmedel i bensin och diesel. Regeringen aviserade också att en reduktionsplikt för flygbränsle ska införas.

Nu har regeringen beslutat att genomföra förslaget från Biojetutredningen Biojet för flyget (SOU 2019:11) om en reduktionsplikt för flyget. Det innebär att leverantörer av flygfotogen ska minska utsläppen från flygfotogen genom att blanda in biodrivmedel. Utsläppen ska minska succesivt från 0,8 procent 2021 till 27 procent 2030, vilket motsvarar ungefär 1 volymprocent inblandning 2021 och 30 volym­procent inblandning 2030.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft 1 juli 2021.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Fakta och genvägar

Mer om reduktionsplikt:

En reduktionsplikt, innebär inte att en viss volym biodrivmedel ska blandas in i det fossila drivmedlet. Reduktionsplikten innebär i stället ett krav på att utsläppen ska minska med en viss procent. Det främjar framför allt användningen av biodrivmedel med särskilt låga utsläpp av växthusgaser vid produktionen, till exempel de som producerats av restprodukter från skogen.