Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Proposition om språkplikt för rätt till försörjningsstöd

Publicerad

Regeringen föreslår i en proposition att språkplikt införs som krav för rätt till försörjningsstöd. Det är en del i regeringens arbete för att öka språkkunskaperna och förutsättningarna för integration och etablering på arbetsmarknaden. Förslaget innebär att den enskilde vid behov ska delta i svenska för invandrare för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande.

Förslaget innebär tydligare krav på deltagande i språkutbildning för rätt till försörjningsstöd. För att ha rätt till försörjningsstöd kan socialnämnden i dag begära av den som kan arbeta att denne står till arbetsmarknadens förfogande. Med förslaget förtydligas att den sökande vid behov även är skyldig att delta i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola för att vara berättigad försörjningsstöd.

Syftet med tillägget är att tydliggöra vikten av att delta i språkutbildning för att förbättra möjligheten att få ett arbete och att etableras i Sverige.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström
Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg