Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Över en miljard extra till skolan nästa år

Publicerad

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför förstärks det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

Regeringens budgetproposition för 2021 innehåller en kraftig förstärkning av det statliga stödet till skolväsendet. Nu har regeringen fattat beslut om Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2021 och gett myndigheten i uppdrag att fördela och betala ut skolmiljarden till alla kommuner under 2021. Medlen beräknas betalas ut så snart som det är möjligt under första kvartalet 2021. Kommunerna kommer inte att behöva ansöka om medlen.

Pengarna ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medlen får användas brett för insatser i hela skolväsendet, det vill säga till exempel inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.

Regeringen gör även andra stora satsningar på skolan, till exempel bidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan som uppgår till över 6,2 miljarder kronor för 2021.

Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Björn Fridén
T.f. pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet