Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nya ledamöter i IVO:s insynsråd

Publicerad

Regeringen har utsett ett nytt insynsråd vid Inspektionen för vård och omsorg (IVO) från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022. Insynsråden vid de statliga myndigheterna har i uppgift att utöva insyn och ge myndighetschefen råd. Insynsrådet har inte några beslutsbefogenheter.

Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i insynsrådet vid IVO från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022.

• Acko Ankarberg Johansson, riksdagsledamot (KD) (ny)

• Dag Larsson, riksdagsledamot (S) (ny)

• Sofia Nilsson, riksdagsledamot (C)

• Anders Morin, välfärdspolitiskt ansvarig, Svenskt Näringsliv (ny)

• Mikael Magnusson, specialistläkare vid Akademiska sjukhuset

• Staffan Johansson, professor i socialt arbete, Göteborgs universitet (ny)

• Lotta Håkansson, förbundsordförande, Reumatikerförbundet (ny)

• Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör i Umeå kommun (ny)

• Fredrik Rosengren, överdirektör, Skatteverket (ny)

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter