Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Morgan Johansson och Mikael Damberg deltar i informellt möte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Publicerad

I morgon, onsdag den 2 december, träffar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg sina EU-kollegor under ett informellt videokonferensmöte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF).

Ministrarna ska diskutera rättsliga aspekter av terrorismbekämpning efter den senaste tidens attacker i Frankrike, Tyskland och Österrike. I fokus för samtalen står bland annat effektivare bekämpning av hatpropaganda på nätet och i övrigt bättre digitalt samarbete för till exempel insamling av bevis.

Det blir också diskussion om utvecklingen av rättsstatsprincipen på det rättsliga området. Det sker med anledning av EU-kommissionens första årliga rapport om rättsstatsprincipen. Rapporten beskriver läget för rättsstatsprincipen i EU:s medlemsländer och kommissionen granskar fyra områden: de nationella rättssystemen, åtgärder mot korruption, mediamångfald och balans i det institutionella beslutsystemet.

Den senaste utvecklingen när det gäller inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten är ett exempel på andra frågor som också kommer att diskuteras.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.