Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Fortsatt förlängning av trafikplikt för samhällsviktigt flyg

Publicerad

Regeringen har beslutat att ytterligare förlänga den temporära allmänna trafikplikten för ett antal flyglinjer till och från Norrland och Gotland. Förlängningen gäller från den 1 januari till den 30 juni 2021. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

På grund av coronapandemins negativa effekter på tillgänglighet och samhällsviktiga transporter beslutade regeringen i april 2020 om en temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer till och från Norrland och Gotland och att Trafikverket skulle upphandla flygtrafik för linjerna. Trafikplikten förlängdes i augusti 2020 och regeringen har nu beslutat att ytterligare förlänga trafikplikten från den 1 januari till den 30 juni 2021. Beslutet innebär även att Trafikverket vid behov fortsatt ska upphandla trafik på aktuella flyglinjer.

Myndigheten ska även löpande följa utvecklingen och ha i beredskap att teckna avtal för det fall flygtrafiken på någon av de berörda flyglinjerna förändras så att den inte uppfyller kraven i den allmänna trafikplikten.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00