Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Förslag på tillfällig pandemilag för covid-19 skickas till lagrådet

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag på en tillfällig pandemilag för covid-19. Syftet med lagstiftningen är att ge regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som för närvarande är möjligt. Lagrådsremissen har under morgonen överlämnats till Lagrådet.

Ladda ner:

– Den nya lagen ger bättre möjligheter för mer träffsäkra regler, anpassade efter hur olika verksamheter ser ut. Det blir också möjligt för regeringen eller myndigheterna att besluta om smittskyddsregler i fler verksamheter och vid behov införa mer långtgående begränsningar, säger socialminister Lena Hallengren.

I första hand handlar lagen om att kunna vidta åtgärder som hindrar smittspridning, utan att lägga onödiga begränsningar på sådant som kan genomföras smittsäkert. Det kan handla om begränsning av antalet besökare, reglering av öppettider eller andra nödvändiga åtgärder för att förhindra att trängsel uppstår. Begränsningen kan gälla gym, sportanläggningar, bibliotek, campingar, museer, djurparker, köpcentrum, butiker, frisörsalonger, festlokaler och kollektivtrafik.

För mycket allvarliga lägen behövs en möjlighet att stänga ner verksamheter och begränsa folksamlingar på platser allmänheten har tillträde till. Det är samtidigt viktigt att riksdagens inflytande värnas, och att sådana eventuella beslut underställs riksdagens prövning inom två veckor.

Regeringen föreslås få möjlighet att begränsa användning och upplåtelse av lokaler som hyrs ut till privata sammankomster, exempelvis festlokaler som hyrs ut på kommersiell grund, gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter samt föreningslokaler och lokaler som tillhör universitet, högskolor och studentkårer.

Regeringen föreslår även att länsstyrelserna ska få tillsynsansvar. Om reglerna inte följs kan länsstyrelserna besluta om förelägganden som exempelvis stängning. Vid behov kan vite användas. Den som bryter mot föreskrifter som begränsar tillträde till allmän plats kan dömas till penningböter.

Lagen föreslås träda i kraft den 10 januari 2021. Lagen föreslås gälla till utgången av september 2021.

Regeringen vidtar nu också nödvändiga förberedelser för att vid behov kunna besluta om nedstängningar. Det handlar om vissa handelsplatser, som gallerior och varuhus, där risken för smittspridning bedöms som hög. Om det skulle bedömas nödvändigt ur smittskyddssynpunkt att stänga verksamheter vill regeringen ha möjlighet att snabbt agera. Därför kommer också ett sådant förslag att remitteras inom kort.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström
Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter