Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Förslag om nationell förlängning av yrkeskompetensbevis remitteras

Publicerad

Infrastrukturdepartementet har idag remitterat ett förslag om förlängning av yrkeskompetensbevis (YKB). Förslaget remitteras i avvaktan på besked från EU-kommissionen om revidering av Omnibusförordningen, som bland annat reglerar tidsfrister för YKB.

- Våra yrkesförare har en viktig roll i vårt samhälle och vi är medvetna om transportnäringens behov av förare. Regeringen har framfört till EU-kommissionen att en revidering av Omnibusförordningen är nödvändig och bör göras skyndsamt. Nu går vi fram med ett nationellt förslag på förlängd giltighet för YKB och ökade möjligheter till distansundervisning. Yrkesförare i Sverige ska inte drabbas av EU-kommissionens långa ledtider, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Förslaget innebär att Yrkeskompetensbevis som annars skulle ha löpt ut under perioden 1 februari 2021 - 31 juli 2021 ska förlängas med 6 månader. För de yrkeskompetensbevis som löper ut under perioden 1 november-31 januari 2021 undantas de från kravet om yrkeskompetensbevis under 6 månader.

Samtidigt remitteras ett förslag om att hela fortbildningen ska kunna ske på distans fram till den 1 augusti 2021 och att det räcker att utbildningsanordnare anmäler den anpassningen av utbildningsplanen under perioden, istället för att skicka in en ansökan.

- Under 2020 har fler yrkesförare utbildats än under hela 2019, så utbildningsanordnarna har trots pandemin upprätthållit ett bra tempo. Sedan 8-personersregeln infördes har dock utbildningarna pausats. I december går yrkeskompetensbevisen ut för 2 600 yrkeschaufförer. Det är mindre än 1,5 % av det totala antalet yrkeschaufförer, så även om det i nuläget inte innebär att transportsektorn i stort drabbas, är det för de enskilda chaufförerna viktigt att vi hittar en lösning, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2021 och de ska upphöra att gälla den 1 augusti 2021. Förlängningar av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis föreslås fortsätta att gälla i de fall de hänför sig till tiden efter utgången av juli 2021.

Remisstiden pågår från 10 december till 31 december.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00