Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

EU-kommissionen presenterar agenda mot terrorism

Publicerad

Idag, onsdagen den 9 december 2020 presenterar EU-kommissionen sitt förslag på agenda mot terrorism. Det betyder att arbetet med att stärka säkerheten i EU intensifieras.

En central fråga i agendan är vikten av att motverka terrorismrelaterat innehåll på nätet. Kommissionen lyfter betydelsen av att brotts-bekämpande myndigheter får tillgång till ändamålsenliga verktyg även i den digitala miljön, exempelvis rörande krypterad information och datalagring. Åtgärder mot finansiering av terrorism och det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism ska också fortsätta med oförminskad kraft.

– Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har en mycket starkare kontraterrorberedskap idag än för 5 år sedan, samtidigt vet vi att terrorismen är gränsöverskridande och samarbetet över nationsgränserna är avgörande. Jag välkomnar därför att kommissionen presenterar sin syn på riktningen framåt för att ytterligare stärka vårt EU-gemensamma arbete för att bekämpa terrorism, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Kommissionen föreslår också att polissamarbetet behöver fördjupas och där spelar Europol en viktig roll. Effektiva kontroller vid EU:s yttre gräns och ökat informationsutbyte är också avgörande för ökad säkerhet.

Sveriges regering ser fram emot att kommissionen utvecklar innehållet i agendan till konkreta förslag som medlemsstaterna kan diskutera och besluta om.

Länk till agendan på EU-kommissionens webbplats

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.