Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett avgörande steg mot ett svenskt tillträde till Budapestkonventionen

Publicerad

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag om ett svenskt tillträde till Budapestkonventionen.

Propositionen är resultatet av det intensiva arbete som sedan en tid pågått för att Sverige fullt ut ska kunna delta i samarbetet mot it-relaterad brottslighet inom Europarådet.

– Jag är stolt över att vi äntligen tagit den här frågan i hamn. Det är viktigt att de brottsutredande myndigheterna har tillgång till de verktyg som krävs för att effektivt kunna bekämpa allvarliga brott som begås i digital miljö, som till exempel barnpornografibrott och hatbrott. Ett svenskt tillträde till Budapestkonventionen är därför högt prioriterat, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Genom förslagen ges de brottsutredande myndigheterna nya verktyg i kampen mot it-relaterad brottslighet och större möjligheter att effektivt medverka i brottsutredningar med internationell anknytning.

Prop. 2020/21:72 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Budapestkonventionen

Budapestkonventionen är den första internationella konventionen som berör brott som begås online. Dess övergripande mål är att skydda och främja frihet, säkerhet och mänskliga rättigheter på internet.