Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Det tillfälliga inreseförbudet förlängs t.o.m. den 31 mars 2021 och ändras med anledning av Brexit

Publicerad

Sedan i mars råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Regeringen har i dag beslutat att förlänga inreseförbudet till och med den 31 mars 2021. Regeringen har samtidigt beslutat ett nytt undantag från inreseförbudet med anledning av Brexit.

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter har det förlängts vid flera tillfällen efter rekommendationer av kommissionen och EU:s ministerråd. Dagens beslut om förlängning ligger i linje med kommissionens och ministerrådets rekommendationer om att låta inreseförbudet gälla ytterligare en tid.

Övergångsperioden efter Brexit löper ut vid årsskiftet. Därefter kommer Storbritannien att vara ett tredje land i förhållande till EU och som huvudregel kommer inreseförbudet att gälla. Regeringen har därför i dag beslutat om ett nytt undantag från inreseförbudet för de personer som efter Brexit har rätt till uppehållsstatus i Sverige. Ändringen gäller för inresor efter den 31 december 2020.

För mer information om hur förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns, vänligen kontakta Polismyndigheten eller besök deras webbplats för mer information.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna.
För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller Justitiedepartementets registrator via e-post.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg