Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Brexit – brittiska medborgares rättigheter i Sverige efter övergångsperioden

Publicerad

I dag, den 1 december 2020, träder bestämmelser i kraft som innebär att britter som bor i Sverige vid årsskiftet kommer att behöva ansöka om uppehållsstatus hos Migrationsverket.

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020, men hela 2020 är en övergångsperiod då EU-rätten fortfarande gäller för Storbritannien. Efter årsskiftet träder särskilda bestämmelser i utträdesavtalet in.

Bestämmelserna innebär att de britter som bor i Sverige vid övergångs­periodens slut, det vill säga vid årsskiftet, behöver ansöka om en ny så kallad uppehållsstatus enligt utträdesavtalet för att ha rätt att fortsätta bo och arbeta här. Den som får uppehållsstatus kommer att ha rätt att bo och arbeta i Sverige under i stort sett samma förutsättningar som en EU-medborgare.

En ansökan om uppehållsstatus ska göras hos Migrationsverket senast under september 2021. Migrationsverket ska också utfärda dokument till de gränsarbetare som omfattas av rättigheter enligt avtalet, det vill säga brittiska medborgare som arbetar i Sverige men som bor i ett annat land.

Det är endast de britter som bor i Sverige med stöd av reglerna om fri rörlighet som behöver ansöka. De britter som har ett uppehållstillstånd i Sverige har rätt att bo här ändå och behöver inte ansöka om den nya statusen. För de svenskar och andra EU-medborgare som är bosatta i Storbritannien finns ett motsvarande system på plats.

I artikeln här intill hittar du frågor och svar kring brittiska medborgares rättigheter i Sverige och de kompletterande bestämmelser som träder i kraft den 1 december.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00