Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Åsa Lindhagen tar emot delbetänkande om förändringar i diskrimineringslagen

Publicerad

Tisdag 15 december tar jämställdhetsminister Åsa Lindhagen emot delbetänkandet Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen från utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen.

- Alla i Sverige ska kunna leva i frihet utan att utsättas för diskriminering. Det förslag som jag tagit emot idag blir ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med att effektivisera tillsynen av förebyggande åtgärder mot diskriminering, säger Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

I uppdraget ingick att lämna förslag som ska bidra till att effektivisera tillsynen över diskrimineringslagens bestämmelser. Utredningen har framförallt tittat på två saker:  

  • om tillsynen över skyldigheter för arbetsgivare och utbildningsanordnare att arbeta främjande och förebyggande mot diskriminering är ändamålsenlig
  • hur tillsynen för diskrimineringsfrågor i skolan kan flyttas från Diskrimineringsombudsmannen till Skolinspektionen.

Utredningen föreslår olika åtgärder som syftar till att göra tillsynen mer effektiv. Till exempel föreslås att Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska få rätt att utfärda föreskrifter för att mer konkret tydliggöra vad arbetsgivare och utbildningsanordnare är skyldiga att göra för att främja och förebygga diskriminering. Det ansvaret ska då bli enklare att följa upp. Centrala arbetstagarorganisationer föreslås få gå direkt till den nämnd som beslutar om att utdöma vite utan att först passera DO. Vidare förslås en förstärkt samverkan mellan DO och Arbetsmiljöverket.

På det skollagsreglerade området föreslås tillsynen flyttas från Diskrimineringsombudsmannen till Skolinspektionen.

Presskontakt

Frida Färlin
T.f. pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.