Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström tar emot utredning om sfi

Publicerad

I dag, tisdag den 1 december, överlämnar KLIVA-utredningen förslag för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk till utbildningsminister Anna Ekström. I samband med detta hålls en digital pressträff.

Tid:
Plats: Digital pressträff. Pressträffen webbsänds på regeringen.se och på Regeringskansliets Youtube.

Föranmälda journalister kan få möjlighet att ställa frågor via Zoom. Presslegitimation krävs. Obligatorisk föranmälan senast tisdag 1 december kl. 13.30 via formuläret, se nedan.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Regeringens särskilda utredare Karin Sandwall har haft i uppdrag att utreda behovet av förändringar när det gäller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination med annan utbildning. Genom tilläggsdirektiv utökades uppdraget till att även omfatta bland annat hur huvudmännens styrning och ledning kan förbättras, hur huvudmännens ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet kan förtydligas och hur arbetet kan utvecklas och följas upp.

Både Karin Sandwall och Anna Ekström finns tillgängliga för enskilda intervjuer via Zoom efter pressträffen.

Betänkandet Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk, SOU 2020:66, publiceras på regeringens webbplats i samband med pressträffen.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg