Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström talar om den öppna förskolans roll för integration och etablering

Publicerad

I dag, onsdag den 9 december, deltar utbildningsminister Anna Ekström vid en digital slutkonferens om regeringens och SKR:s överenskommelse ”Öppen förskola för språk och integration”. Ministern kommer att tala om överenskommelsens syfte och om den öppna förskolans roll för integration och etablering för utrikes födda kvinnor.

Tid:
Plats: Digitalt

2018 tecknade regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en treårig överenskommelse om den öppna förskolans roll för att främja integration och etablering. Målsättningen är både att främja utrikes födda kvinnors etablering och att öka deltagandet i förskolan.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet