Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde deltar i OSSE:s ministerrådsmöte i Tirana

Publicerad

Utrikesminister Ann Linde reser till Albanien den 3-4 december för att delta i det årliga ministerrådsmötet för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE.
Deltagandet sker i rollen som inkommande ordförande för organisationen 2021.

- På agendan för mötet i Tirana finns viktiga frågor för organisationens framtid och vårt kommande ordförandeskap. Det handlar till exempel om beslut om tillsättningen av generalsekreterare och representanter för OSSE:s autonoma institutioner, säger Ann Linde.

De tre oberoende OSSE-institutionerna arbetar med mänskliga rättigheter och demokrati, mediefrihet samt frågor som rör nationella minoriteters rättigheter. Institutionernas arbete utgör en viktig grund för organisationens verksamhet.

I Tirana kommer utrikesministern att informera om förberedelserna inför ordförandeskapet 2021. Att bidra till fredlig och hållbar konfliktlösning grundat på de principer som de deltagande staterna i OSSE gemensamt har kommit överens om är en prioritet för Sverige, vilket kommer att vara en tydlig del av ordförandeskapet.

- Vårt ordförandeskap kommer att präglas av arbetet för att stärka säkerheten och demokratin i och mellan organisationens deltagande stater. Detta har direkt betydelse för säkerheten i vårt eget närområde. Fokus på mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet kommer att genomsyra ordförandeskapsåret, säger utrikesminister Ann Linde.
 

Presskontakt

Andreas Enbuske
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske

Faktaruta

Det årliga ministerrådsmötet är OSSE:s centrala beslutsfattande organ dit utrikesministrarna från de 57 deltagande staterna bjuds in. I samband med ministerrådsmötet äger ett antal sidoevent rum för att uppmärksamma olika frågor.