Pressmeddelande från Näringsdepartementet

519 miljoner kronor för hållbar regional utveckling

Publicerad

Regeringen har idag fattat tre beslut om medel som bidrar till regional utveckling och en hållbar omstart för Sverige. Efter Europeiska rådets överenskommelse om EU:s långtidsbudget och återhämtningsinitiativ får Sverige ta del av medel för genomförandet av bland annat Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning (JTF).

För Regionalfonden och JTF programperiod 2021–2027 anslås 150 miljoner kronor samt 150 miljoner kronor för att medfinansiera JTF. Vidare anslås 219 miljoner kronor till Regionalfonden för åren 2021-2023 genom React-EU som är en del av EU:s återhämtningsinitiativ för att motverka effekterna av pandemin.

Insatserna inom Regionalfondens medel genom React-EU kommer främst riktas till de mest drabbade geografiska områdena och sektorerna samt bidra till den gröna och digitala omställningen.

– Det här är en enormt viktig investering för att kunna få till insatser för jobb och utveckling i hela landet. De kommer att göra stor nytta för att säkra en hållbar omstart för Sverige, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0862307
e-post till Simon Sätherberg