Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

300 miljoner till regionerna för vissa vaccinationsförberedelser

Publicerad

Staten tar och kommer att ta ett stort ansvar för vaccin- och vaccinationskostnader. Som en del i det arbetet avsätter regeringen idag den 4 december 300 miljoner till regionernas pågående förberedelser. Regeringen återkommer med ytterligare besked.

Landets regioner har stor vana att genomföra breda vaccinationer. Nu förbereder sig regionerna för kommande vaccinationer mot covid-19. Förberedelserna för att genomföra vaccinationerna utgår från Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsplan. Förberedelserna handlar bland annat om att rigga logistiklösningar, säkerställa att det finns kyl- och fryskapacitet, att förbrukningsmaterial finns tillgängligt och att ansluta till det nationella att vaccinationsregistret. Det kan också handla om att teckna avtal med privata vaccinatörer.

Syftet med de 300 miljoner kronor som regeringen nu avsätter är att här och nu underlätta regionernas förberedelser. Regeringen har även meddelat att vaccination mot covid-19 ska vara avgiftsfritt för den enskilde och avser återkomma med ytterligare besked.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Regeringens strategi i arbetet med coronapandemin

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Dämpa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter