Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen beslutar om översyn av svenskämnena

Publicerad

Goda kunskaper i svenska är viktiga för alla som bor i Sverige. Nu ger regeringen Skolverket i uppdrag att göra en bred översyn av ämnena svenska som andraspråk och svenska.

– Språket är en nyckel till utbildning, jobb och att vara en del av det svenska samhället. Alla elever ska mötas av höga krav och förväntningar, och ges goda möjligheter att lära sig bra svenska, oavsett bakgrund. Därför har regeringen beslutat att en översyn av svenskämnena ska göras, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Flera rapporter visar att dagens svenskundervisning inte fungerar tillräckligt bra. Det finns kvalitetsproblem i ämnet svenska som andraspråk och bristen på utbildade lärare är ett stort problem. Det råder också otydlighet kring vilka elever som ska läsa ämnet svenska som andraspråk. Därtill är kurs- och ämnesplanerna inte utformade för undervisning av nybörjare i svenska språket.

För att stärka utbildningen i svenskämnena och komma tillrätta med problemen ska Skolverket nu se över ämnena svenska som andraspråk och svenska, inklusive regleringen av dessa, samt föreslå de förändringar som behövs för att alla elever ska nå goda kunskaper i svenska. Regeringen kommer därefter att ta ställning till Skolverkets förslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2021.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg