Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Ann Linde besöker Georgien den 1-2 oktober

Publicerad

Fokus under besöket kommer att ligga på de utdragna konflikterna i regionen i synnerhet de georgiska utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien samt den oroande utvecklingen i Nagorno-Karabach-konflikten.

På dagordningen står också Sveriges kommande ordförandeskap i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, samt bilaterala frågor. Utrikesministern kommer även att besöka EU Monitoring Mission, EUMM.  

Möten med president Zourabichvili, premiärminister Gakharia och utrikesminister Zalkaliani liksom representanter för civilsamhället, är inplanerade under resan. 

Fakta OSSE-ordförandeskapet

Sverige tar den 1 januari 2021 över ordförandeskapet i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, från den nuvarande ordföranden Albanien. OSSE är ett säkerhetspolitiskt samarbetsorgan med 57 deltagande stater. I arbetet inom OSSE deltar alla Europas stater, USA, Kanada och länderna i Centralasien på lika villkor. OSSE:s verksamhet utgår från en brett definierad syn på säkerhet, som omfattar såväl militär rustningskontroll som mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och demokrati.

Presskontakt

Klara Watmani
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00