Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Utökad tid för regioner att främja smart industri

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att förlänga uppdraget till Tillväxtverket att främja smart industri på regional nivå. Spridningen av covid-19 har gjort att regionerna behövt sätta viktiga utvecklingsprojekt på paus, samtidigt som omställning och förnyelse i industrin är viktigare än någonsin. Förlängningen möjliggör att projekten kan slutföras på det sätt som avsetts när de påbörjades.

– Det regionala arbetet med smart industri har en stor betydelse för industrins gröna omställning och digitalisering. Coronapandemin har medfört stora påfrestningar, därför är det viktigt att förlänga uppdraget så att utvecklingsarbetet kan fortsätta i industrin för ökad konkurrenskraft och fler jobb, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Industrin finns i hela landet och den regionala nivån har en avgörande roll i genomförandet av regeringens strategi Smart industri. Regeringen uppdrog därför 2018 åt Tillväxtverket att främja omställningen mot en smart industri på regional nivå och skapa goda förutsättningar för industrin i hela landet.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00