Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sverige ingår avtal om vidareförsäljning av covid-19-vaccin till Norge, Island och Schweiz

Publicerad

Sverige deltar i EU-kommissionens samarbete om gemensamma förköpssavtal av vaccin mot covid-19. I augusti ingick EU-kommissionen ett förköpsavtal med Astra Zeneca AB. Sverige har åtagit sig rollen som vidareförsäljare av vaccin till Norge, Island och Schweiz.

Eftersom det ännu inte finns något godkänt vaccin kommer EU-kommissionen att träffa flera förköpssavtal med olika vaccintillverkare för att öka chanserna att få del av ett eller flera effektiva vaccin. EU-kommissionen har ingått ett förköpsavtal med Astra Zeneca AB, vilket Sverige deltar i.

Enligt förköpsavtalet finns en möjlighet för de medlemsstater som deltar i avtalet att vidareförsälja vaccindoser till andra europeiska länder som inte ingår i EU. Alla medlemsstater har valt att solidariskt avstå 3,3 procent av tilldelade doser för att vidareförsälja till EES/CH. Sverige har åtagit sig rollen som vidareförsäljare av vaccin till dessa länder. Det handlar alltså inte om vidareförsäljning av Sveriges tilldelade vaccindoser.

Det handlar om en administrativ försäljning och Sverige åtar sig inte att distribuera, leverera eller på annat sätt hantera vaccindoser för Norges, Islands respektive Schweiz räkning. Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att sköta den ekonomiska transaktionen från länderna som köper.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter