Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsministern deltog vid nordiska rådets session den 27-28 oktober 2020

Publicerad

Årets nordiska session skulle egentligen ha ägt rum i Reykjavik, men blev på grund av coronapandemin omvandlad till en digital session. Statsministern deltog traditionsenligt vid sessionens öppnande tillsammans med de övriga nordiska regeringscheferna och ledarna för de tre självstyrande regionerna Åland, Färöarna och Grönland. Coronapandemin och frågor relaterade till nordiskt samarbete, klimat- och beredskapsfrågor var centrala utmaningar för ledarna och det nordiska rådet.

FN:s generalsekreterare António Guterres hade bjudits in att delta vid en del av sessionens öppnande för att tala och svara på frågor från nordiska rådets ledamöter. Generalsekreteraren betonade vikten av det multilaterala samarbetet, under och efter pandemin och tackade de nordiska länderna för deras stöd i det internationella samarbetet.

Den 28 oktober stod Danmarks statsminister värd för ett möte mellan regeringscheferna och ledarna för de tre självstyrande regionerna. Pandemin och den gröna omställningen var huvudtemat för mötet, som bland annat resulterade i en deklaration. Statsministrarna var eniga om behovet att öka ambitionerna och genomföra Parisavtalet, något som de nordiska länderna med kraft måste driva på för gemensamt. Statsministrarna var också eniga om vikten av näringslivet och det civila samhällets ambitioner i den gröna omställningen.