Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Mer pengar till arbetet mot diskriminering

Publicerad

Regeringen beviljar Malmö mot Diskriminering och Antidiskrimineringsbyrån Väst 1,5 miljoner kronor för att genomföra projektet Barnets bästa i fokus som handlar om att stärka arbetet mot diskriminering som drabbar barn och unga.

Barnkonventionen blev lag i Sverige den första januari 2020. Barnets rätt till skydd mot diskriminering framgår av artikel 2 som är en barnkonventionens fyra grundprinciper.

- Vi behöver stärka arbetet mot diskriminering med fokus på barn och unga. En viktig del är att fler barn och unga känner till sina rättigheter, säger Åsa Lindhagen, jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Det beviljade bidraget ska användas för att kunna ge fler barn och unga anpassad rådgivning och stöd vid diskriminering. Antidiskrimineringsbyråerna ska också göra en kunskapsinsamling av hur barn och unga upplever sina förutsättningar att skapa en god framtid.

Malmö mot Diskriminering och Antidiskrimineringsbyrån Väst är två antidiskrimineringsbyråer som på lokal nivå arbetar med råd och stöd till enskilda som har utsatts för diskriminering samt med utbildning och opinionsbildning.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.