Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Ingen ändring i begränsningen av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Publicerad

Torsdagen den 8 oktober höll socialminister Lena Hallengren och kulturminister Amanda Lind pressträff tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. På pressträffen meddelade regeringen att begränsningen på 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ligger fast.

Ladda ner:

Den 29 september meddelade regeringen att de planerade för ett ytterligare undantag i förbudsförordningen gällande arrangemang. Beslutet skulle fattas den 8 oktober, om smittläget tillät det. Undantaget skulle möjliggöra för sådana arrangemang med upp till 500 deltagare där publiken sitter med ett avstånd om en meter från varandra. Regeringen planerar fortfarande att fatta beslutet, men det har nu skjutits fram med anledning av den ökande smittspridningen.

På pressträffen meddelades även att Folkhälsomyndigheten har tagit fram förslag om tillfälliga lokala skärpningar av allmänna råd. Exempel på lokala skärpningar kan handla om att personer som bor i ett visst område ska undvika kollektivtrafik, avstå från att resa, avstå från att besöka någon i en riskgrupp eller avstå från att besöka restauranger.

Den 29 september fattade regeringen beslut om ett undantag som innebär att arrangemang på serveringsställen som träffas av den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen, det vill säga till exempel restauranger och caféer, inte träffas av förbudet om allmänna sammankomster och tillställningar. Konserter på restauranger för mer än 50 personer är alltså tillåtet förutsatt att övriga smittskyddsregler följs.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.