Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Höjd klimatambition på agendan när nordiska miljö- och klimatministrar möts

Publicerad

Den 28 oktober deltar Isabella Lövin i ett digitalt nordiskt miljö- och klimatministermöte. Ministrarna ska bland annat diskutera höjd klimatambition för EU, insatser för att främja flygets klimatomställning samt anta deklarationer om marin plast och mikroplast och ökad användning av landström i nordiska hamnar.

På svenskt initiativ kommer ministrarna att diskutera hur nordiskt samarbete kan bidra till att skärpa och genomföra EU:s klimatmål till 2030 så att ett skärpt 2030-mål kan inkluderas i EU:s uppdaterade åtagande under Parisavtalet före årets slut.

– Det pågår intensiva diskussioner om höjd klimatambition inom EU. Det är mycket positivt att vi får träffas och diskutera hur de nordiska länderna kan driva på för att vi ska få ett nytt ambitiöst mål till 2030 på plats i december, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Vid mötet ska ministrarna anta en deklaration som ska främja kryssningsfartygs användning av landström i nordiska hamnar, för att minska luftföroreningarna och förbättra luftkvaliteten. De nordiska länderna driver sedan flera år på för en global överenskommelse för att motverka marin nedskräpning och mikroplast och lanserade i förra veckan en rapport om hur en global överenskommelse skulle kunna utformas. Ministrarna ska anta en gemensam deklaration som stöder det arbetet. Dessutom står ökat nordiskt samarbete för att påskynda flygets klimatomställning på dagordningen.  

I anslutning till mötet kommer ministrarna också att träffa parlamentarikerna i Nordiska rådets utskott för ett hållbart Norden för att bland annat diskutera biologisk mångfald och EU:s gröna giv.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Nordiska samarbetet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Ministerrådet består av de fem nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland. Ordförandeskapet roterar mellan de fem medlemsländerna för ett år i taget och den 1 januari 2020 tog Danmark över ordförandeskapsklubban. Nordiska rådet är det parlamentariska samarbetet. Island har ordförandeskapet 2020.