Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Åsa Lindhagen och Anna Ekström besöker Jordbro i Haninge

Publicerad

Fredag den 2 oktober besöker Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, och utbildningsminister Anna Ekström Haninge kommun. Ministrarna kommer ta del av hur kommunen arbetat i skolan för att motverka konsekvenser av skolsegregation och familjecentralens stödjande roll.

Verksamhetsbesöket på Kvarnbäcksskolan i Jordbro har fokus på hur man kan arbeta aktivt för att motverka konsekvenser av skolsegregation. Besök sker också på familjecentralen i Handen, som har en viktig stödjande funktion för familjer i områden med socioekonomiska utmaningar.

Besöket är det tredje i en serie under hösten som Åsa Lindhagen gör tillsammans med olika ministerkollegor i områden med socioekonomiska utmaningar. Att skapa jämlika uppväxtvillkor och bryta segregationen är en prioriterad fråga för regeringen.

Regeringen har prioriterat fem områden i arbetet mot segregation och ett av dessa är utbildning. Den svenska skolan står inför flera utmaningar, däribland en ökande skolsegregation, som har till följd att elever med liknande socioekonomisk bakgrund går i samma skola. Forskning visar att elevernas socioekonomiska bakgrund och framför allt föräldrarnas utbildningsnivå har betydelse för förutsättningarna att uppnå kunskapsresultat i skolan. Det är därför viktigt att skolan kan stödja alla elever och ge goda framtidsutsikter.

Övriga prioriterade områden i arbetet mot segregation är boende, arbetsmarknad, brottslighet samt demokrati och civilsamhälle. Tidigare har jämställdhetsministern genomfört besök med fokus på arbetsmarknad respektive demokrati och civilsamhälle. Under de kommande månaderna planeras besök inom övriga områden tillsammans med ansvariga ministrar. Besöken syftar till att ta del av det arbete som görs för att skapa jämlika och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för alla.

Program för statsråden

Media är välkomna att delta under besöken och tid för enskilda intervjuer med statsråden finns kl. 12.15. Anmälan krävs.

11.30 Besök på Kvarnbäcksskolan

Rundvandring på skolan och presentation av hur Kvarnbäcksskolan har arbetat för att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten samt Skolverkets satsning ”samverkan för bästa skola”.

Plats: Kvarnbäcksskolan, Mostensvägen 4, Jordbro

12.30 Lunch i skolmatsalen

13.20 Besök på Haninge familjecentral

Information om familjecentralens arbete och digitala lösningar. Presentation av projektet ”Älskade barn i Haninge”, där Haninge kommun har byggt upp en samverkansstruktur mellan civilsamhället (Studiefrämjandet) och olika kommunala verksamheter som riktar sig till nyanlända familjer och personer som sällan tar del av samhällets insatser.

Plats: Öppna förskolans lokaler, Rudsjöterrassen 1, Handen

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.